1-شما در طول زندگی 20.000.000 بار پلك میزنید.
2-در روز قلب شما 100.000 بار میزند.
3-شمادرهرسال حدود 5 میلیون بار تنفس می كنید.
4-عروس دریایی از 90 درصد آب تشكیل شده است.
5-دولفین ها با یك چشم باز می خوابند
6-كوسه میتواند بوی خون را از 1000 متری تشخیص دهد
7-عطسه شما ممكن تا 100 مایل منتقل شود
8-فرد در هر روز حدود 15 بار میخندد
9-چشم شتر مرغ از مغز او بزرگتر است
10-انسان زمانی كه متولد میشود 300 استخوان دارد  اما وقتی بالغ میشود تنها 206  استخوان دارد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1389    | توسط: صادق علی آبادی    | طبقه بندی: خواندنی ها،     | نظرات()